Alle rettigheter 2019 Hå kyrkjelege fellesråd

 

Åpningstider på kyrkjekontora i Sommar

Les mer

 

Kyrkjelydsblad for Hå

Nr. 2 - 2019

Les mer

 

Konfirmant 2020

Vil du være konfirmant i Den norske kyrkje

Les mer