Alle rettigheter 2019 Hå kyrkjelege fellesråd

 

Herrens bøn

Les mer

 

Ingen brev om dåp?

Les mer

 

"Vellagshuset"

Hå kyrkjelege fellesråd har nå inngått avtale med Hå kommune om å leie «Vellagshuset» til nytt menighetssenter i Stokkalandsmarka.

Les mer