Alle rettigheter 2019 Hå kyrkjelege fellesråd

 

Ny sokneprest i Varhaug søkes

Les mer

 

Herrens bøn

Les mer

 

Ingen brev om dåp?

Les mer