Alle rettigheter 2021 Hå kyrkjelege fellesråd

Kontaktinformasjon


Hå kyrkjekontor

Åpningstid på kyrkjekontoret er tysdag - fredag kl. 09.30 - 14.00.

Adresse: Ånestadveien 12, 4360 Varhaug
Telefon:
514 36 210
Epost:
post@hakyrkja.no