Kontaktinformasjon


Hå kyrkjekontor

Åpningstid på kyrkjekontoret er tysdag - torsdag kl. 09.30 - 12.00.(20/6 - 19/8)

Adresse: Ånestadveien 12, 4360 Varhaug
Telefon:
51 43 62 10
Epost:
post@hakyrkja.no

Kateket, Varhaug og Ogna

Siri Aarsland

51436232

45801522

Send e-post

Dagleg leiar, Varhaug

Turid Boganes

51436231

46672826

Send e-post

Musikalsk leiar, Nærbø kyrkje

Ove Byberg

51436220

92667300

Send e-post

Kateket, Nærbø

Møyfrid Garborg

51436213

98220855

Send e-post

Organist, Ogna

Geir Palle Haarr

41258225

41258225

Send e-post

Kyrkjetenar helg, Varhaug

Reidar Haarr Varhaug

48285883

Send e-post

Driftsleiar, Gravplassar

Anne Brit Haugstad

48212779

48212779

Send e-post

Kantor, Varhaug kyrkje

Ragnhild Elisabeth Hoel

51436234

92443772

Send e-post

Kyrkjelydspedagog, Ogna

Solveig Høyland

51436233

99643224

Send e-post

Assisterande kyrkjeverge

Kell Krogh Jacobsen

51436225

99700569

Send e-post

Kyrkjetenar helg, Varhaug

Rune Klausen

46510814

Send e-post

Kyrkjelydspedagog Stokkalandsmarka, vikar

Ingeborg Løge Hølland

41086089

Send e-post

Sokneprest, Ogna

Alfred Maudal Paulsen

51436229

47510123

Send e-post

Kyrkjetenar helg, Ogna

Willow Mingar-Walker

94134984

Send e-post

Kyrkjeverge

Svein Olav Nesse

51436210

92022874

Send e-post

Barnehageassistent

Anne K. Olseth

51436219

99265142

Send e-post

Kyrkjelydspedagog, Nærbø

Connie Henriette Reime

51436216

95454491

Send e-post

Diakonimedarbeider

Kjersti Olimb Salte

51436217

47870004

Send e-post

Barnehagestyrar

Gunn Auestad Stokka

51436219

91773984

Send e-post

Kyrkjetenar

Ole Morten Stokland

47830472

47830472

Send e-post

Ungdomsprest, Nærbø

Per Sigve Særheim

51436215

98402568

Send e-post

Administrasjonssekretær

Gunhild Sørvåg

51436222

95167626

Send e-post

Sokneprest, Nærbø

Vidar Søyland Pettersen

97109114

Send e-post

Trusopplærer, Nærbø

Anne Turid Varhaug

51436214

93081297

Send e-post

Kyrkjelydspedagog, Varhaug

Kathrine Håland Varhaug

51436226

45604250

Send e-post

Sokneprest, Varhaug

Per Kjartan Veggeland

95784397

Send e-post

Kyrkjegardsarbeidar

Benjamin Alan Walker

95186677

95186677

Send e-post