Kontaktinformasjon


Hå kyrkjekontor

Åpningstid på kyrkjekontoret er tysdag - torsdag kl. 09.30 - 14.00.

Adresse: Ånestadveien 12, 4360 Varhaug
Telefon:
51 43 62 10
Epost:
post@hakyrkja.no

Kateket, Varhaug og Ogna

Siri Aarsland

51436232

45801522

Send epost

Kyrkjetenar helg, Varhaug

Simon Auklend

45819608

Send epost

Dagleg leiar, Varhaug

Turid Boganes

51436231

46672826

Send epost

Musikalsk leiar, Nærbø kyrkje

Ove Byberg

51436220

92667300

Send epost

Kateket, Nærbø

Møyfrid Garborg

51436213

98220855

Send epost

Organist, Ogna

Geir Palle Haarr

41258225

41258225

Send epost

Kyrkjetenar helg, Varhaug

Reidar Haarr Varhaug

48285883

Send epost

Driftsleiar

Anne Brit Haugstad

48212779

48212779

Send epost

Kyrkjegardsarbeidar

Joleif Hobberstad

97660219

97660219

Send epost

Kantor, Varhaug kyrkje

Ragnhild Elisabeth Hoel

51436234

92443772

Send epost

Kyrkjelydspedagog, Ogna

Solveig Høyland

51436233

99643224

Send epost

Kyrkjelydspedagog, Varhaug

Kathrine Håland Varhaug

51436226

45604250

Send epost

Assisterande kyrkjeverge

Kell Krogh Jacobsen

51436225

99700569

Send epost

Kyrkjetenar

Stein Johnsen

51436221

45192111

Send epost

Sokneprest, Ogna

Alfred Maudal Paulsen

51436229

47510123

Send epost

Kyrkjetenar helg, Ogna

Willow Mingar-Walker

94134984

Send epost

Kyrkjeverge

Svein Olav Nesse

51436210

92022874

Send epost

Barnehageassistent

Anne K. Olseth

51436219

99265142

Send epost

Menighetsutvikler, Stokkalandsmarka

Anders Primstad

51436230

99020996

Send epost

Kyrkjelydspedagog, Nærbø

Connie Henriette Reime

51436216

95454491

Send epost

Diakonimedarbeider

Kjersti Olimb Salte

51436217

47870004

Send epost

Barnehagestyrar

Gunn Auestad Stokka

51436219

91773984

Send epost

Kyrkjetenar

Ole Morten Stokland

47830472

47830472

Send epost

Ungdomsprest, Nærbø

Per Sigve Særheim

51436215

98402568

Send epost

Administrasjonssekretær

Gunhild Sørvåg

51436222

95167626

Send epost

Sokneprest, Nærbø

Vidar Søyland Pettersen

97109114

Send epost

Trusopplærer, Nærbø

Anne Turid Varhaug

51436214

93081297

Send epost

Kyrkjegardsarbeidar

Benjamin Alan Walker

95186677

95186677

Send epost

Sokneprest, Varhaug

Jan Erik Westen

51436228

97523479

Send epost

Daglig leiar, Nærbø

Gunnar Åreskjold

51436211

90763905

Send epost