Om Varhaug gamle kyrkjegard og kapell

 

Kapellet

Information in Norwegian, English and German.

Les mer

 

Altertavle

Les mer

 

Alterduker

Les mer

 

Kyrkjeklokka

Les mer

 

Krusifiks

Les mer

 

Sapientia

Les mer

 

Måleri av gamal kyrkje

Les mer

 

Kyrkjestaden Varhaug

Les mer