Kontaktinformasjon


Hå kyrkjekontor

Åpningstid på kyrkjekontoret er tysdag - fredag kl. 09.30 - 14.00.

Adresse: Ånestadveien 12, 4360 Varhaug
Telefon:
514 36 210
Epost:
post@hakyrkja.no

Kyrkjetenar helg, Ogna

Elias Aarsland

40047357

Send e-post

Kateket, Varhaug og Ogna

Siri Aarsland

51436232

98690827

Send e-post

Dagleg leiar, Varhaug

Turid Boganes

51436231

46672826

Send e-post

Kateket, Nærbø

Møyfrid Garborg

51436213

98220855

Send e-post

Organist, Ogna

Geir Palle Haarr

41258225

41258225

Send e-post

Ungdomsveileder

Torgeir Hauge

51436215

90866579

Send e-post

Driftsleiar

Anne Brit Haugstad

48212779

48212779

Send e-post

Kyrkjelydspedagog, Nærbø

Mari Ask Helland

92267251

Send e-post

Organist, Varhaug

Morten Jostein Helvig

51436234

46637751

Send e-post

Kyrkjegardsarbeidar

Joleif Hobberstad

97660219

97660219

Send e-post

Musikalsk leder, Nærbø

Ragnhild Elisabeth Hoel

51436220

92443772

Send e-post

Ungdomsarbeidar, Nærbø

Karina Fløysvik Hæåk

47457577

Send e-post

Kyrkjelydspedagog, Ogna

Solveig Høyland

51436233

99643224

Send e-post

Assisterande kyrkjeverge

Kell Krogh Jacobsen

51436225

99700569

Send e-post

Kyrkjetenar

Stein Johnsen

51436221

45192111

Send e-post

Prostiprest

Aksel Johan Lund

51436214

41636761

Send e-post

Kyrkjeverge

Svein Olav Nesse

51436210

92022874

Send e-post

Barnehageassistent

Anne K. Olseth

51436219

99265142

Send e-post

Sokneprest, Ogna

Alfred Maudal Paulsen

51436229

47510123

Send e-post

Sokneprest i Nærbø

Vidar Søyland Pettersen

97109114

Send e-post

Diakonimedarbeider

Kjersti Olimb Salte

51436217

47870004

Send e-post

Menighetsprest, Stokkalandsmarka

Lars Slettebø

51436230

92671544

Send e-post

Barne- og familieprest, Varhaug

Jone Unlayao Slettebø-Knudsen

47640578

Send e-post

Barnehagestyrar

Gunn Auestad Stokka

51436219

91773984

Send e-post

Kirketjener

Ole Morten Stokland

47830472

47830472

Send e-post

Dagleg leiar, Nærbø

Kari Torland

51436210

90950883

Send e-post

Trusopplærer, Nærbø

Anne Turid Varhaug

51436214

93081297

Send e-post

Sokneprest, Varhaug

Jan Erik Westen

51436228

97523479

Send e-post