Kyrkjeklokka


Siste kyrkja på plassen var i privat eige i lengre periodar.  Kyrkjeklokka som i dag heng i kapellet er gitt av ein av eigarane Niels Ellingsen Wåland i 1791.  På kyrkjeklokka står inskripsjonen «Christopher Lebrecht Bergen Norge me fecit.  Denne Klokke beskostet af Kiereeieren Niels Ellingsen Wåland til Varhaugs Kierke 1791»  (me fecit = laga meg)

Etter at kyrkja vart riven lot dei tårnfoten stå igjen og monterte kyrkjeklokka oppå denne.  Slik stod det fram til 1943 då Deutche Wehrmacht bestemte seg for å riva siste rest av tårnfoten slik at dei fekk fri sikt frå kanonane sine ut mot havet, og det særegne landemerket ikkje lenger skulle kunne nyttast for allierte fly på vei mot den norske kysten.

Lokalbefolkninga frykta at tyskerne ville smelta om kyrkjeklokka og bruka metallet i den tyske krigsindustien.  Heldigvis var det ein del framsynte, og modige, bønder i området som redda kyrkjeklokka og gøymte ho under høyet i løa til ein av naboane.  Men då ryktene byrja å gå om kor klokka var gøymt vart ho flytt opp til Lennsmannsgarden og gøymt der siste del av andre verdskrig.

 

Kirchenglocke
Die letzte Kirche auf dem Gelände war lange Zeit in Privatbesitz. Die Kirchenglocke, die heute in der Kapelle hängt, wurde 1791 von einem der Besitzer Niels Ellingsen Wåland geschenkt. Auf der Kirchenglocke befindet sich die Inschrift „Christopher Lebrecht Bergen Norge me fecit“. Diese Glocke wurde 1791 von Kiereeieren Niels Ellingsen Wåland an Varhaugs Kierke gespendet.

Nachdem die Kirche abgerissen wurde, montierten sie die Kirchenglocke auf die Grundmauern des Turms. 1943 beschloss die deutsche Wehrmacht, die letzten Reste des Sockels vom Turm abzureißen. Somit hatten sie freie Sicht auf ihre Kanonen auf See und das markante Wahrzeichen konnte an der norwegischen Küste nicht mehr für alliierte Flugzeuge genutzt werden.

Die Einheimischen befürchteten, dass die Deutschen die Kirchenglocke einschmelzen und das Metall in der deutschen Kriegsindustrie verwenden würden. Glücklicherweise gab es einige weitsichtige und mutige Bauern in der Gegend, die die Kirchenglocke retteten und sie unter dem Heu im Schuppen eines der Nachbarn versteckten. Aber als sich die Gerüchte darüber verbreiteten, wo die Kirchenglocke versteckt wurde, brachte man sie nach Lennsmannsgarden und dort blieb sie den letzten Teil des Zweiten Weltkriegs versteckt.
 

Tilbake