Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Påsken 2020


Påsken er ikke avlyst.

 

Alle gudstjenester og samlinger i kirkene i Hå er AVLYST foreløpig frem til og med søndag 19. april. Dette gjelder også for påskens mange gudstjenester og samlinger.

MEN

PÅSKEN er ikke avlyst.
Påskesalmer er ikke avlyst.
Tid til ettertanke er ikke avlyst.
Bøn er ikke avlyst.
De sterke bibelord er ikke avlyst.
Forsoningen er ikke avlyst.
Tilgivelsen er ikke avlyst.
Trøsten er ikke avlyst.
Oppstandelsen er ikke avlyst.

Kirken er noe mer enn bare bygninger og gudstjenester, den er alle menneskene. Nå er tiden for å vise omsorg gjennom å snakke sammen på telefonen, sende hverandre meldinger og bruke internettet.

Vi vil fortsette med å direktesende gudstjenester fra Nærbø. Gjennom påsken vil vi også oppdatere hjemmesiden, facebook og andre sosiale medier – så følg med her.

Direktesendte gudstjenester fra Nærbø kyrkje (Se enten facebook.com/jaerkatedralen eller nkmedia.no):

  • Palmesøndag 5. april kl. 11.00
  • Skjærtorsdag 9. april kl. 19.00
  • Langfredag 10. april kl. 19.00
  • 1. påskedag 12. april kl. 11.00

Hver høytidsdag i påsken vil det og bli lagt ut en artikkel her på hjemmesiden.

Ønsker du at noen ber for deg har vi opprettet bønneportalen.

Trenger du noen å snakke med er det flere i menighetene som gjerne stiller opp for en samtale. Du finner en oversikt over ringevenner i Hå her

 

Photo by Brooke Lark on Unsplash

Tilbake