Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Ringevenn i Hå


Dagane og vekene vi har framfor oss no kan virke utfordrande og nesten uoverkommelege.  
Treng du nokon å snakka med? 

 

Kyrkja i Hå har tilbod om ringevenn.  Her kan du ringa bare for å "drøsa" med nokon.  Kanskje du treng å lufta litt tunge tanker.  Kanskje du har eit ynskje om forbøn.  Me har både frivillige, og tilsette, som gjerne tek ein drøs over telefon.  Dette er eit tilbod på dagtid mellom kl. 10.00 og 21.00.  Dersom du har behov for å snakka med nokon utanom desse tidene finn du kontaktinformasjon til døgnopne tilbod lenger nede på sida.

Kontaktinformasjonar til ringevennar i Varhaug sokn finn du her.

Kontaktinformasjon til ringevennar i Ogna sokn finn du her.

Kontaktinformasjon til ringevennar i Nærbø sokn finn du her.

Tilsette i kyrkja finn du telefonnummer til her
Bruk gjerne mobilnummer, då få er på kontoret for tida.

Andre samtaletilbod i lokalmiljølet:
SeMeg
Røde Kors Hå

Døgnopne samtaletilbod:
Kirkens SOS telefon 22 40 00 40
Mental Helse telefon 116 123
Akuttteam JDPS telefon 474 59 790

Photo by Quino Al on Unsplash

Tilbake