Bønneportalen


Ønsker du at noen ber for deg?

 

Har du tanker, bekymringer eller andre bønneemner som du ønsker å dele med noen?

Selv om vi ikke alltid møtes ansikt til ansikt, så kan vi å være til stede for deg, sammen i bønn.

Her kan du legge inn ditt bønneemne, helt anonymt, så skal vi i Dnk i Hå sørge for at noen ber for nettopp det du har på hjertet.

Ønsker du mer personlig kontakt og oppfølging, ta kontakt med kirkekontoret på post@hakyrkja.no, eller ved å ringe 51 43 62 10 (tirsdag-fredag 9:30-14).

Tilbake