Speider i Stokkalandsmarka


Gjennom friluftsliv, smarbeid, vennskap og læring gir speiding opplevelser for livet.

2. - 3. klasse onsdagar i partalsveker kl. 17.00 - 18.00.  Kontaktperson ;  Gunnar Åreskjold mob: 907 63 905
4. - 5. klasse onsdagar i oddetalsveker kl. 17.30 - 19.00.  Kontaktperson;  Turid Boganes mob: 466 72 826

Oppmøteplass er ved grillhytta/ballbingen oppe på toppen av marka når stad er "Skogen" i programmet.  

Fint om alle registerer sine barn her, da har vi kontaktinformasjon til alle som deltar.


I midten av aprilvil alle som er registerte etter 1. januar få tilsendt ein e-post med litt informasjon om det å væra med i speideren, om opptak og medlemsskap i Norges KFUK/KFUM, samt anna viktig informasjon til foreldre/føresette.  Difor er det viktig at alle får registert sine barn på lenka over - de kan og når som helst be oss om å sletta opplysningane me har om barnet slutter i speideren.

Datoar for våren 2024

2. - 3. klasse

Dato Stad
24. januar Skogen
7. februar - jentekveld Skogen (kun for jenter)
21. februar Kvassheim fyr
6. mars - guttekveld Skogen (kun for guttar)
17. mars Skogen
3. april Skogen
17. april Skogen
21. april kl. 11.00 Varhaug kyrkje 
14. mai Skogen
22. mai Holmavatn

 

4. og 5. klasse

Dato Stad
17. januar Skogen
31. januar Skogen
14. februar Skogen
13.mars Skogen
10. april  
21. april kl. 11.00 Varhaug kyrkje
24. april Oppmøte ved parkeringa til Smøråsen
22.mai Holmavatn

 

Lederspire?
Me er så heldige at me har mellom 50 og 60 barn som deltek i speideren.  Til dette trengs det mange frivillige som kan bidra.  Ein treng ikkje væra verken villmarksekspert, overmåte glad i vind og regn, eller super kreativ for å bidra.  Me treng trygge personar som vil væra med å bidra anten det er som leder, medhjelper eller assistent.  Me har mange ulike oppgåver som skal løysast.  Og akkuratt som barna er ulike og treng ulik støtte, trengs det ulike ledere med ulike egenskaper.  Lyst og anledning til å bidra?  Ta kontakt med gruppeleder for den gruppa dul vil bidra på så finn me saman oppgåver som passer deg.  Kontaktinfo til gruppelder finn du lenger oppe på sida.

 

Tilbake