Speider i Stokkalandsmarka


Gjennom friluftsliv, smarbeid, vennskap og læring gir speiding opplevelser for livet.

2. - 3. klasse onsdagar i partalsveker kl. 17.00 - 18.00.  Kontaktperson ; Ingeborg Løge Hølland mob 410 86 089
4. - 5. klasse onsdagar i oddetalsveker kl. 17.30 - 19.00.  Kontaktperson;  Turid Boganes mob: 466 72 826

Oppmøteplass er ved grillhytta/ballbingen oppe på toppen av marka når stad er "Skogen" i programmet.  

Fint om alle registerer sine barn her, da har vi kontaktinformasjon til alle som deltar.


I slutten av oktober vil alle som er registerte etter 1. august få tilsendt ein e-post med litt informasjon om det å væra med i speideren, om opptak og medlemsskap i Norges KFUK/KFUM, samt anna viktig informasjon til foreldre/føresette.  Difor er det viktig at alle får registert sine barn på lenka over - de kan og når som helst be oss om å sletta opplysningane me har om barnet slutter i speideren.

Datoar for hausten

Til hausten vil me ha eit felles foreldremøte for speideren måndag 19. august kl. 19.30 i Menighetshuset i Stokkalandsmarka.  Her vil de få informasjon speiderarbeidet, forventningar me har til speidere og foresatte, informasjon om aktuelle turar, økonomi m.m.  Det vil og væra mogleg å stilla spørsmål og koma med tilbakemeldingar til lederne i møtet.

2. - 3. klasse

Dato Stad
4. september Skogen
18. september Skogen
2. oktober Skogen
16. oktober Skogen
30. oktober  - JENTEKVELD Skogen
13. november - GUTTEKVELD Skogen
27. november  

 

4. og 5. klasse

Dato Stad
28. august Skogen
6. - 8. september Stifinnerekspidisjonen?
11. september Oppmøte på parkeringa til Smøråsan
25. september Skogen
23. oktober Skogen
6. november Skogen
20. november Menighetshuset
27. november Misjonshuset

 

Lederspire?
Me er så heldige at me har mellom 50 og 60 barn som deltek i speideren.  Til dette trengs det mange frivillige som kan bidra.  Ein treng ikkje væra verken villmarksekspert, overmåte glad i vind og regn, eller super kreativ for å bidra.  Me treng trygge personar som vil væra med å bidra anten det er som leder, medhjelper eller assistent.  Me har mange ulike oppgåver som skal løysast.  Og akkuratt som barna er ulike og treng ulik støtte, trengs det ulike ledere med ulike egenskaper.  Lyst og anledning til å bidra?  Ta kontakt med gruppeleder for den gruppa dul vil bidra på så finn me saman oppgåver som passer deg.  Kontaktinfo til gruppelder finn du lenger oppe på sida.

 

Tilbake