Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Sokneråd 2019-2023


 

Ogna Sokneråd - 2019-2023

Ben Eivind Nygaard Abrahamsen (leiar) send e-post
Liv Lende Olsen (nestleiar)
Sven Austbø
Synnøve Løge
Liv Blindheim
Pia Stene
Alfred Maudal Paulsen (sokneprest)
Ivar Jaarvik (1. vara)

Møtereferater finn du her

Årsmelding 2015

Årsmelding 2016

Årsmelding 2017

Årsmelding 2018

Årsmelding 2019

Møteportal

Tilbake