Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Sokneråd 2019-2023


 

Ogna Sokneråd - 2019-2023

Ben Eivind Nygaard Abrahamsen (leiar) send e-post
Liv Lende Olsen (nestleiar)
Sven Austbø
Synnøve Løge
Liv Blindheim
Pia Stene
Alfred Maudal Paulsen (sokneprest)
Ivar Jaarvik (1. vara)

Møtereferater finn du her

Årsmelding 2015
Årsmelding 2016

Tilbake