Giverteneste


Med ditt bidrag når vi lengre!

Velkommen til å bli med i givertjeneste i Stokkalandsmarka menighet! Det er en større lykke å gi enn å få, sier Jesus – sitert i Apg.20,35. Denne gleden er det vi ønsker å dele med deg. Det du gir til, blir en del av deg selv. Ditt bidrag teller, uansett størrelse, og vi er ytterst takknemlige for alle som vil være med å gi sitt bidrag inn i dette arbeidet. Ønsker du å gi en gave, finnes det tre måter å gi på:

Engangsgaver
Ønsker du ikke å binde deg til et fast trekk, men heller ønsker å gi en gave når det passer, kan gaven betales inn til vår konto 3335.31.62425. (Merk betalingen "Stokkalandsmarka").
Send oss en mail på post@hakyrkja.no med navn og personnummer dersom du ønsker skattefradrag.

Fast givertjeneste
Gjennom en avtale med banken din kan du betale inn et fast beløp månedlig eller kvartalsvis til Stokkalandsmarka menighet. Gå inn i nettbanken og sett opp en fast overføring til vår konto: 3335.31.62425. Du bestemmer selv hvor stort beløp og hvor ofte du vil gi.

VIPPS
Du kan gi på mobilen gjennom VIPPS. Søk opp Stokkalandsmarka menighet #126606. 

 

 

Tilbake