Medlemskap


Handtering av medlemskap i Den norske kyrkja (Dnk)

Logg inn her for å sjekke om du står oppført som medlem i Den norske kyrkjas (Dnk) medlemsregister. Her kan du óg melda deg inn eller ut av kyrkja. Alle døypte vert medlem i Dnk. Informasjon om og registrering av dåp gjer du på denne sida.

Tilbake