Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

B-tweens


B-tweens er for jenter i 5.-7. kl.

 

5. klasse, annankvar måndag frå 17.00 - 17.45  Datoar 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11  Registeringsskjema finn du her.
6. klasse, annakvar måndag frå 18.00 - 18.45 Datoar 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11  Registeringsskjema finn du her.
7. klasse, annakvar onsdag kl. 18.00 - 19.15.  Datoar 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12  Registeringsskjema finn du her.

B-Tween er en samtalegruppe for jenter.

I gruppen bruker me B-tweens spill. Det er et spill med påstandskort for forskjellige tema.
Me tar opp tema som vennskap, kropp, selvbilde, tro/tvil, frykt/sorg og andre tema.

Gruppene samlast kvar 14. dag sammen med ein vaksen. 

Tilrettelegging? Noe du lurer på? Ta kontakt med kyrkjelydspedagog Cecilie Tesaker på mobil 476 41 939 eller e-post: cecilie.tesaker@hakyrkja.no

Tilbake