Alle rettigheter 2021 Hå kyrkjelege fellesråd

Påmelding til gudstenester i Hå


 

På grunn av restriksjonar kring Covid-19 har dei fleste gudstenestane i Hå påmelding for tida.  Du finn påmeldingane her:

Nærbø

Varhaug

For informasjon om julegudstenestar og påmelding finn du dette her.

 

Photo by Joseph Pearson on Unsplash

Tilbake