Alle rettigheter 2021 Hå kyrkjelege fellesråd

follow me


Leiartrening for ungdom

 

Er du ungdom over konfirmasjonsalder, som er med på frivillig arbeid i kyrkja? Då er leiartrening gjennom follow me staden for deg. Vi møtest rundt ein kveld i månaden for å eta saman, vera sosiale og bli betre kjent med kvarandre, lærer litt om oss sjølv og rolla som leiar, og me får med oss ei andakt. Alt dette skjer utan at du skal gjera så mykje. Du skal berre komma, vera, lytta og læra - litt om deg sjølv, litt om Jesus, litt om å vera leiar.

follow me er eit nettverk av kyrkjer, og fleire gonger i året er det arrangementet og opplegg på tvers av kyrkjene, der du kan bli kjent med andre ungdommar, som er med i frivillig arbeid i Den norske kyrkja. Høgdepunktet er konferansen i mars, der vi samlast på tvers av heile nettverket for ei helg fullstappa med innhald tilpassa ungdomsleiarar.

Eit skuleår med follow me gir verdifull erfaring du kan få god bruk for i livet, sjølv om vi mest fokuserer på at dette er gøy og sosialt. Vi ønsker at lokalsamlingane (ein måndag kveld i månaden, totalt 8 kveldar i løpet av skuleåret) er noko du bind deg til å vera med på, og prioriterer. Det kostar 200 kroner for heile skuleåret, og for dette får du god mat på kvar samling, leiartrenings-undervisning og alt det andre kveldane byr på, i tillegg til SPARK - kick off med heile nettverket i august. Konferansen i mars har eigen påmelding og egenandel for dei som ønsker å bli med. Er du ny i follow me får du òg ein flott hettegenser, som vi bruker mykje, og som er med å skapa felles identitet i arbeidet vi driv.

Ønsker du å bli med?
Frist for påmelding for skuleåret 2019/2020 og SPARK er 30. juni,
og du kan melda deg på her
.

Betal med kort direkte her ved påmelding, eller avtal med oss om alternative betalingsmetoder.

Som deltakar på follow me blir du meldt inn i lokallaget vårt registrert i NMSU. På den måten får vi Frifond-støtte frå staten, som gjer at vi kan tilby dette så billeg som vi gjer.

Bilde frå follow me-konferansen 2019:

Tilbake