Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

NK Media


 

NK Media er ei mediegruppe knyttet til Nærbø kirke på Jæren. Vi produserer filmer, i hovedsak knyttet til arbeidet som drives i kirka.

Tilbake