Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Kveldsgudsteneste med nattverd


Torsdag 14. mai 2020

 

Velkommen til ei enkel kveldsgudsteneste med nattverd i kyrkjane i Hå, torsdag 14. mai 2020.

Nærbø gamle kyrke: kl. 19.00 og kl. 20.00
Varhaug kyrke: kl. 19.00 og kl. 20.00
Ogna kyrke kl. 19.00 og  kl. 20.00.
Stokkalandsmarka kl. 19.00

Av smittevernhensyn kan me ikkje væra meir enn 50 deltakere på kvar gudsteneste.

Dersom du er sjuk, eller kjenner på symptomer på luftvegsinfeksjon kan du desverre ikkje koma før du er heilt frisk.

Det vil og bli ført namneliste dersom det vert behov for smittesporing i ettertid. Denne vil bli oppbevart innelåst fram til den vert makulert.

Photo by David Weber on Unsplash

Tilbake