Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Korona og gudstenester


 

Det gledelige er at samfunnet er i ferd med å åpne seg, skoler og barnehager er så vidt åpnet, under et strengt regelverk.
Vi ser i media at det nå kan åpnes for gudstjenester under strenge forholdsregler.

I Hå ser vi at det ikke kan la seg gjøre å arrangere og praktisk gjennomføre gudstjenester med slike strenge retningslinjer, med inntil 45 deltakere.

Vi vil derfor – inntil videre – fastholde på at ingen arrangement inklusiv gudstjenester blir gjennomført før tidligst 14. juni.

 

Tilbake