Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Vil du bidra som frivilig?


Vil du bidra med hjelp av uikt slag den tida me no er inne i?

 

Frivillighetssentralen i Hå koordinerer det frivillige arbeidet i Hå under koronapandemien, og me i kyrkja i Hå støtter opp om dette arbeidet. 
Det trengs stadig nye hjelpande hender, varme hjerter, lyttande øyrer og villige føter. 
Har du lyst å bidra?  Liste som stort?  Då kan du fylgja denne lenka og registera deg.

Skjema for dugnadsarbeid i Hå kommune

Treng du sjølv hjelp til noko i denne perioden kan du registera ditt behov her
Melding frå innbyggjarar i Hå som treng litt hjelp
Eller du kan ta kontakt med oss i kyrkja på telefon 51 43 62 10 eller e-post. 

 

Photo by Tim Marshall on Unsplash

Tilbake