Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Ringevenn i Ogna sokn


Dagane og vekene vi har framfor oss no kan virke utfordrande og nesten uoverkommelege.  
Treng du nokon å snakka med? 

 

Ogna sokn har tilbod om ringevenn.  Her kan du ringa bare for å "drøsa" med nokon.  Kanskje du treng å lufta litt tunge tanker.  Kanskje du har eit ynskje om forbøn.  
Me har både frivillige, og tilsette, som gjerne tek ein drøs over telefon.  
Dette er eit tilbod på dagtid mellom kl. 10.00 og 21.00.  


Svein Olav Blindheim telefon 413 35 826
Ståle Berland mob 412 81 405
Judith Taarland mob 909 51 755
Synnøve Løge mob 994 12 267
Kjersti Olimb Salte (diakon) mob 478 70 004    
Alfred M. Paulsen (sokneprest) mob 975 23 479
Siri Aarsland (kateket) mob 458 01 522    

Photo by Quino Al on Unsplash

Tilbake