Småbarns- og babysang


Velkommen til småbarns- og babysang i Stokkalandsmarka menighetshus!

Vi ønsker at småbarns- og babysang skal være et møtested der en kan bli sett og møtt, liten og stor – sammen. Alle er hjertelig velkommen, og vi vil at alle skal føle seg inkludert.

Omsorgspersonene som kommer til småbarns- og babysang trenger ikke musikalsk erfaring eller konkrete evner for å delta – vår tanke er at ALLE kan synge for barna sine. Gjennom sangen knyttes foreldre og barn tett sammen.

Måltidsfellesskapet er også en viktig del av rammen for småbarns- og babysang.

Vi møtes i menighetshuset i Stokkalandsmarka (tidligere vellagshuset), Gardsvegen 26, annenhver onsdag, i partalsuker.

Småbarnsang kl 10.00
Felles lunsj ca kl 10.45
Babysang kl 11.30

 

Datoer våren 2023:

25. januar

8. februar

22. februar

8. mars

22. mars

19. april

3. mai

31. mai

 

Vi har en medlemskontingent på 50 kroner. 

Ta med nistepakke, vi ordner kaffe og te.

 

 

Et møtested hvor vi kan høre og gjøre, være og lære, synge og sanse, gynge og danse – med himmel over livet.

Tilbake