Småbarns- og babysang


Velkommen til småbarns- og babysang i Stokkalandsmarka menighetshus!

Vi ønsker at småbarns- og babysang skal være et møtested der en kan bli sett og møtt, liten og stor – sammen. Alle er hjertelig velkommen, og vi vil at alle skal føle seg inkludert.

Omsorgspersonene som kommer til småbarns- og babysang trenger ikke musikalsk erfaring eller konkrete evner for å delta – vår tanke er at ALLE kan synge for barna sine. Gjennom sangen knyttes foreldre og barn tett sammen.

Måltidsfellesskapet er også en viktig del av rammen for småbarns- og babysang.

Vi møtes i menighetshuset i Stokkalandsmarka, Gardsvegen 26, annenhver onsdag.

Småbarnsang kl 10.00
Felles lunsj ca kl 10.45
Babysang kl 11.30

 

Datoer hausten 2024:

21. august

4. september

18. september

2. oktober

16. oktober

30. oktober

13. november

27. november

11. desember

 

Medlemskontingenten er på 50 kroner. For må melda inn barnet/barna - bruk denne lenka som er direkte til Søndagsskolen Norge.

Vi kjøper inn til vanlig brødmåltid, inkludert kaffe og te.

 

 

Et møtested hvor vi kan høre og gjøre, være og lære, synge og sanse, gynge og danse – med himmel over livet.

Tilbake