Småbarns- og babysang


Velkommen til småbarns- og babysang i Stokkalandsmarka menighetshus!

Vi ønsker at småbarns- og babysang skal være et møtested der en kan bli sett og møtt, liten og stor – sammen. Alle er hjertelig velkommen, og vi vil at alle skal føle seg inkludert.

Omsorgspersonene som kommer til småbarns- og babysang trenger ikke musikalsk erfaring eller konkrete evner for å delta – vår tanke er at ALLE kan synge for barna sine. Gjennom sangen knyttes foreldre og barn tett sammen.

Måltidsfellesskapet er også en viktig del av rammen for småbarns- og babysang.

Vi møtes i menighetshuset i Stokkalandsmarka (tidligere vellagshuset), Gardsvegen 26, annenhver onsdag, i oddetallsuker.

Småbarnsang kl 10.00
Felles lunsj ca kl 10.45
Babysang kl 11.30

 

Datoer våren 2024:

17. januar

31. januar

14. februar

13. mars - AVLYST

10. april

24. april

8. mai

22. mai

 

Medlemskontingenten er på 50 kroner. 

Vi kjøper inn til vanlig brødmåltid, inkludert kaffe og te.

 

 

Et møtested hvor vi kan høre og gjøre, være og lære, synge og sanse, gynge og danse – med himmel over livet.

Tilbake