Alle rettigheter 2021 Hå kyrkjelege fellesråd

Kandidatar til kyrkjevalet 2019


 

Måndag 9. september er det val av nye sokneråd og bispedømmeråd.  

Det er mogleg å førehandsstemma på Varhaug og Ogna kyrkjekontor, Ånestadvegen 12,  frå tysdag 13. august til torsdag 5. september mellom kl. 09.30 og 13.30.  
Det vil og væra mogleg å førehandsstemma i Nærbø nye kyrkje sundag 25. august og sundag 1. september umiddelbart etter gudstenesta.

På valdagen har me stemmelokale på Bø skule. Åpningstidene her er 09.00 - 21.00.

Kandidatinformasjon om kandidatane til soknerådsvalet finn du her.

Kandidatinfomrajon om kandidatane til bispedømmerådsvalet finn du på desse sidene:
Nominasjonskomiteens liste
Bønnelista
Åpen folkekirke

Er du usikker på om du har stemmerett kan du sjekka dette her.

Tilbake