Familiekor i Stokkalandsmarka


Siste mandagen i måneden, kl. 17.00 - 18.00.

Kor for hele familien, alle aldre - også for deg som ikke er sikker på du vil synge... Mye sosialt :-)

Vi møtes i Stokkalandsmarka menighetshus, Gardsvegen 26.

 

Første samling i 2023 blir 30. januar

 

Kontaktperson: Menighetspedagog Solveig Høyland (Mob 996 43 224)

Tilbake