Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Familiekor i Stokkalandsmarka


 

Kor for hele familien, alle aldre - også for deg som ikke er sikker på du vil synge... Mye sosialt :-)
Siste mandagen i måneden, kl. 17.00 - 18.00.
Oppstart 26. august - i Stokkalandsmarka menighetshus, Gardsvegen 26.

Kontaktperson: Menighetspedagog Solveig Høyland (Mob 996 43 224)

Tilbake