Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Koronavirus


 

For å væra med på dugnaden for å bremsa spredningen av korona-viruset har kirken i Hå tatt følgende forhåndsregler.

15. juni 2020 12:30
Plass i kyrkjene.
Etter et en nå åpner opp for inntil 200 personer fra 15. juni, så har vi tatt en oversikt over antall sitteplasser i kirkene.

Ogna kirke – 57
Varhaug kirke – 96 (i tillegg kan ein ha 30 i kyrkjestova med lydoverføring og bildeoverføring)
Nærbø gml kirke – 78
Nærbø nye kirke - 110

Dette er med en meters avstand mellom personene og annen hver benk i bruk.
Personer fra samme husstand kan sitte tettere, men alltid med 1 meter til de som ikke er fra samme husstand.

27. mars 2020 07.40
Gudstenester
Alle gudstenester og samlinger i kirkene i Hå er foreløpig AVLYST.
Som alternativ til den vanlige gudsteneste vil alle gudstenester fra Nærbø kirke bli sendt direkte på nettet, selv med tomme benkerader. Du kan se direktesendingen på adressen http://nkmedia.no

18. mars 2020 10.50
Konfirmasjon
Alle vårens konfirmasjoner er desverre utsatt til etter sommerferien. Les mer her

13. mars 2020 11.00
Gudstjenester
ALLE gudstjenester i Hå er AVLYST, foreløpig frem til og med søndag 29. mars.
Som alternativ til den vanlige gudsteneste vil alle gudstjenestene fra Nærbø kirke fremover bli sendt direkte på nettet, selv med tomme benkerader. Du kan se direktesendingen ved å følge linken http://nkmedia.no.

Kirkekontoret
Kirkekontoret vil være stengt for fysisk oppmøte. Vi er tilgjengeleg på telefon 51 43 62 10 som vanlig fra 09.30 – 14.00 og e-post: post@hakyrkja.no.
Har du behov for å samtale med noen, kan ta kontakt med kirkens ansatte på mobil for en "drøs". Kontaktinformasjon finner du her.

Digitale fellesskap
Selv om vi ikke lengre fysisk kan møtes i kirken, har kirken fortsatt mange tilbud. På linken Digitale fellesskap har Den Norske kirke samlet en oversikt over digitale fellesskap hvor vi kan få oppleve å være én kirke, både i hverdag og krise, der vi er. Ellers oppfordrer vi til at dere følger oss på hjemmesiden, samt på facebooksidene for Nærbø kyrkje, Varhaug kyrkje, Ogna kyrkje og Stokkalandsmarka menighet.

Konfirmasjon
Det er for tidlig å si noe om konfirmasjoner. Foreløpig forventer vi at avvikle vårens konfirmasjoner som planlagt – men også her muligvis med begrenset antall gjester i kirken. Nærmere beskjed vil bli gitt direkte til foreldrene, når vi vet mer.

Dåp
Dersom gudstjenester blir avlyst vil likevel dåpsbarna bli døpt. Familiene vil bli kontaktet av kirken for avtale om den praktiske gjennomføring. (Maks 50 personer tilstede)

Gravferd
Gravferd og spesielt minnestund bør bare være for de nærmeste. Maks 50 personer tilstede på gravferd og minnestund, jfr. Helseloven §4.1. Annenhver benk vil bli sperret av for å øke avstand mellom folk. Det er ofte mange mennesker fra risikogruppene som går i begravelser.

Vigsel
Vigsel vil gå som allerede planlagt (Maks 50 personer tilstede).

ALLE ANDRE ARRANGEMENT end de som er beskrevet ovenfor vil bli AVLYST/KANSELLERT  – foreløpig frem til og med tirsdag 14. april.
Dette gjelder også for Noas ark open barnehage, fasteaksjon, kyrkjelydsmøter samt utleie av lokaler.

 

12. mars 2020 12.30
Gudstjenester
Gudstjenestene søndag 15. mars i Varhaug og Nærbø kyrkje går som vanlig, men blir uten nattverd og kirkekaffe. Gudstjenestene den 22. mars og 29. mars i Ogna, Stokkalandsmarka, Varhaug og Nærbø AVLYSES.

Gudstjenestene i Nærbø kyrkje vil fremover bli streamet på nettet – uanset om det er med eller uten menighet tilstede. Følg med her på siden for lenke til streamingen.

Dåp
Dersom gudstjenester blir avlyst vil likevel dåpsbarna bli døpt. Familiene vil bli kontaktet av kirken for avtale om den praktiske gjennomføring.

Gravferd
Gravferd blir i utgangspunktet gjennomført – men kun med den nærmeste familie.

Vigsel
Vigsel vil gå som allerede planlagt

ALLE ANDRE ARRANGEMENT end de som er beskrevet ovenfor vil bli AVLYST/KANSELLERT  – foreløpig frem til og med tirsdag 14. april.
Dette gjelder også for Noas ark open barnehage, fasteaksjon, kyrkjelydsmøter samt utleie av lokaler.

Samtale
Situasjonen som landet vårt nå er i gjør at ensomheten kan bli forsterket.  Flere kan kjenne på behov for å samtale med noen.  Du kan ta kontakt med kirkens tilsatte på mobil for en "drøs".  Selv om våre arrangement avlyses vil vi fortsatt være tilgjengelige for kommunen sine innbyggere.  Kontaktinformasjon finner du her.

11. mars 2020
1.    Det blir utplassert håndsprit i alle kirker. Vi oppfordrer alle som besøker kirkene til å bruke håndsprit når de kommer til kirken.
2.    Vi oppfordrer alle til IKKE å håndhilse. Møt heller hverandre med et stort smil.
3.    Alle arrangement som gjennomføres blir uten servering av mat og drikke. Dette gjelder også kirkekaffe.
4.    Alle arrangement som er rettet mot personeri risikogruppen – herunder eldre personer (>65 år) avlyses.  Foreløpig gjennomføres gudstjenester som planlagt.
5.    Folk oppfordres til å gi størst mulig plass til hverandre. Kom gjerne på våre arrangement – men hold avstand til hverandre.
6.    Ved nattverd vil alle nattverdutdelere bruke håndsprit før og etter nattverdutdelingen, og det vil kun bli brukt særkalker.
7.    Gudstjenester i Hå vil bli streamet på internett alle søndager fremover. Vurder dette som alternativ hvis du er i risikogruppen.

Vi har løpende kontakt med kommunelegen, og alle arrangement vil bli løpende vurdert.

Følg med på hjemmesiden og facebook for oppdateringer.

 

Photo by CDC on Unsplash

Tilbake