Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Kyrkjelydsmøte Ogna sokn


 

Ogna sokn held sitt kyrkjelydsmøte umiddelbart etter gudstenesta den 22. mars i kyrkjestova.

Kirken i Ogna følger med på anbefalingene som blir gitt av myndighetene når det gjelder forebygging av spredning av Covid-19 (Korona) viruset.

Kyrkjelydsmøtet 22. Mars er derfor avlyst.

Du kan finne årsmeldingen her.

Tilbake