Åpningstider på kyrkjekontora i Sommar


 

Åpningstid for kyrkjekontora, gjeld både Varhaug og Nærbø vert slik:

Tysdag kl. 10.00 - 13.00
Onsdag kl. 10.00 - 13.00
Torsdag kl. 10.00 - 13.00

Det kan vera klokt å ta ein telefon før du evt. tek turen til kontoret, slik at du veit at du finn folk der du har tenkt deg.

Sentralbordet har telefon 51 43 62 10.

Tilbake