Årsmøte i Ogna sokn


Innkalling til årsmøte 26. mars og årsmeldinga for soknet kan du finna her.

Sundag 26. mars umiddelbart etter gudstenesta vert det årsmøte. 
Stad:  Ogna kyrkje

Sakliste:

  • Oppnevning av to personer som protokollunderskrivere
  • Årsmelding
  • Endring av antal medlemmer i soknerådet frå valet 2023

Ander sakar må meldast til dagleg leiar innan 8. mars på e-post.

Årsmeldinga for Ogna sokn kan du lesa her.  Om du vil ha ho på papir kan den hentast på kyrkjekontoret på Varhaug i opningstida, eller ein kan ta med seg ei etter gudstenesta i kyrkja.

Tilbake