Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Barabbassamling


AVLYST!

 

Eg heiter Barabbas.  Eg levde for mange, mange år sidan og var ein farleg forbrytar – men eg er ikkje så farleg lenger.  Nei, eg har møtt ein heilt spesiell mann.  Har du lyst å verta kjent med meg og høyra meir om denne mannen?
Laurdag 28.mars er barn født i 2014 velkommen i Varhaug kyrkje.  Der skal dei få høyra om meg, om Jesus og påsken.  Eg har ei kjempespennande historie å fortelja deg!  Dei skal og få laga noko påskepynt og få ei bok om meg som ein kan lesa vidare i heime.
Kom då vel!


Litt praktisk informasjon til dei vaksne:  
Barabbas samlinga handlar om å fortelja påskebodskapen ut frå Barabbas sine auge.  Det er laga ei bok om Barabbas med Duplo figurar  som barna får med seg heim. 
Når de melder barnet på Barabbassamling kan de velja mellom desse tidspunkta; kl. 10.00, kl. 12.00 og kl. 14.00.  Samlinga varer i ca. 1,5 time, og me ynskjer at ein vaksen føl barnet.  For at me skal ha nok formingsmateriell og bøker er det fint om de melder på barna på www.varhaugkyrkje.no innan 23. mars.  Dersom eit alternativ av tidene er vekke er det fullt på det aktuelle tidspunktet. 
Me ynskjer at alle barn skal kunne delta.  Har ditt barn behov for tilrettelegging kan de ta direkte kontakt med oss, eller skriva det i påmeldingsskjemaet. 
Kontaktperson for Barabbas samlinga er kyrkjelydspedagog Solfrid A. Kydland.  Ho kan de nå på mobil 480 34 565 eller e-post solfrid.anita.kydland@hakyrkja.no .  

 

Tilbake