LysVaken!


Har du lyst å vera med på noko spanande?  Vil du vera med å overnatte i Varhaug kyrkje?

Frå laurdag 25. mai til sundag 26. mai kan alle som er født i 2012 vera med på LysVaken Varhaug kyrkje!  

Me skal sova i kyrkja frå laurdag til sundag. i løpet av kvelden skal me læra om pinse, sjå film, laga glasskunst, syngja og eta saman. Oppmøte er kl. 16:00 laurdag. Me avslutter med familiegudsteneste sundag kl. 11.00. Då er heile familien hjarteleg velkommen til å delta! Her vil dei som har deltatt på LysVaken ha ulike oppgåver.

Meld deg på!
Har du lyst til å væra med må du melda deg på innan måndag 20. mai. Du finn påmeldinga her.

 Alle som er født i 2012 kan delta uavhengig om dei er medlem i DnK eller ikkje. Det er gratis å delta på LysVaken!

Til foreldre/foresatte
Vi treng ein del vaksne som kan hjelpa til under arrangementet. Alt frå nattevakter til kjøkkengjeng, til det å vera ein god vaksenkontakt på laurdagen. Fint om dei som kan stilla opp som hjelparar krysser av for dette i påmeldingsskjemaet på nett. 

Dersom nokon har behov for tilrettelegging, eller har spørsmål om LysVaken, ta kontakt med kyrkjelydspedagog Kathrine Håland Varhaug på mob: 456 04 250 eller e-post.

Tilbake