Alle rettigheter 2019 Hå kyrkjelege fellesråd

Ny sokneprest i Varhaug søkes


 

Varhaug kyrkjelyd sin visjon er: «I Kristus, nær livet – ei vedkjennande, misjonerande, tenande og open folkekyrkje». Arbeidet med trusopplæring og gudstenestene er prioritert. 
Kyrkjelyden har forordna gudstenester kvar sundag.

Vi søkjer ein sokneprest som har evner til kyrkjelydsutviklande arbeid, trivst med å arbeide i ein kyrkjelyd der frivillige er aktivt med å førebu og med i gudstenestane, og der ein saman søkjer etter nye måtar og nye former å formidle evangeliet på.

Les heile stillingsannonsa og søk på stillinga her.
Søknadsfrist 31. mars

Varhaug kyrkje på Facebook

Tilbake