Alle rettigheter 2021 Hå kyrkjelege fellesråd

Tårnagenthelg i Nærbø kyrkje


Me treng deg, agent ...

 

Vi ønskjer alle 3. klassingar velkommen til Tårnagenthelg i Nærbø kyrkje laurdag 1. februar og søndag 2. februar 2020!.

Les det topp hemelege brevet her.

Info mail til Tårnagenthelg

For påmelding - ta kontakt med Anne Turid, 930 81 297

Tilbake