Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

"Vellagshuset"


Hå kyrkjelege fellesråd har nå inngått avtale med Hå kommune om å leie «Vellagshuset» til nytt menighetssenter i Stokkalandsmarka.

 

Vi vil legge all aktivitet som er på dagtid og arrangement for barn og unge til dette lokalet. Barnehagen vil fortsatt bli brukt til gudstjenester, noe «Vellagshuset» er for lite til. 
Vårt ønske er at dette huset kan brukes som tidligere, til ulike aktiviteter, møter og samlinger for befolkningen i Stokkalandsmarka. Ta kontakt med Kyrkjekontoret for å låne lokaler.

Tilbake