Vigsel


Velkommen til vigsel i kirkene i Hå.

Vielse er høytid - og kirken har lang tradisjon for å legge en fin ramme rundt høytiden. Her er en orientering om både formelle og praktiske sider av vielsen.

Bestilling av vigsel:

Ta kontakt med Hå kyrkjekontor på telefon 51 43 62 10 eller e-post for å bestille vigsel i kyrkjene i Hå.

Vigselsted:

I Hå kan en velge å ha vigsel i Ogna kyrkje, Varhaug kyrkje, Nærbø gamle kyrkje, Nærbø (nye) kyrkje eller i Varhaug kapell.
Vigselen skjer til vanleg kl 13.00, 14.15, 15.30 eller 16.45. Vi har mange vigslar i kyrkjene i Hå, det kan derfor lønne seg å bestille plass i kyrkja god tid i forveien.

Koster det noe?

Når ein av brudeparet er medlem av Den norske kirke og busett eller oppvaksen i kommunen, er det gratis å gifte seg i kirken.
Viss ingen i brudeparet er medlem av Den norske kirke eller har tilknytning til kommunen, må de betale for både leige av
kirken/kapellet og for prest og organist,  om ikkje brudeparet selv skaffer og betaler for organist/prest. Regning for prestetjenesten blir sendt fra Stavanger bispedømmeråd. Regningen  for organist, kirketjener og kirka/kapellet blir sendt fra Hå kyrkjelege fellesråd.

Disse satsene gjelder:

Leigesatser for vigsel Kyrkje (inkl. kyrkjetenar) Organist
Ogna kyrkje 3.000,00 1.800,00
Varhaug kyrkje 3.000,00 1.800,00
Nærbø kyrkje 3.000,00 1.800,00
Nærbø gamle kyrkje 3.000,00 1.800,00
Varhaug kapell 2.000,00 Ingen organist

Prest: Bispedømmet sender egen faktura.

Valg av prest:                                  

Prestene i Hå har turnus på hvem som har tjeneste i vielsene. Dere vil få den presten som til en hver tid er satt opp på disse tjenestene. Noen har ønske om egen prest til å foreta vigselen. Alle ordinerte prester i Den norske kirke kan foreta vielse, men det er viktig at vedkmmende prest sender søknad til soknepresten om dette (en rent formell sak).

Organist:

Organist er inkludert i alle vielser i Ogna, Varhaug, Nærbø og Nærbø gamle kirke.

Noen ønsker vielse i Varhaug kapell. Her er der ikke organist med. Stedet har heller ikke instrument.

Vigsel av likekjønnede:

Kirkemøtet vedtok i april 2016 at det skal utarbeides liturgi for ekteskap mellom likekjønnede og liturgi for forbønn for borgerlig inngått ekteskap av likekjønnede. Det antas at det vil ta opp mot et år før godkjent liturgi foreligger. Hå kyrkjekontor vil fra nå av ta imot bestillinger av vigsel av samkjønnede og/eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap av samkjønnede.  Prost og kirkeverge vil sørge at det settes inn vikarer, dersom ansatte reserveres seg eller har frihelg/ferie, slik at alle bestilte seremonier blir gjennomført.

Vielsessamtale og ønsker om musikk:

Det er brudeparet selv som må ta kontakt med menighetskontoret minst en måned før vielsen for å avtale vielsessamtale med presten (vanligvis 2-3 uker før vielsen). Dere velger selv salmer og brudemarsjer (se forslag i linkene under).

Dette må gjøres før vigsel:

Skjema som skal fylles ut er erklæring frå brurefolka, forlovererklæring og eventuell melding om navneendring.  Disse kan dere fylle ut på nett dersom begge som skal gifte seg, samt begges forlovere har norsk personnummer eller D-nummer.  Dette gjøres på Skatteetaten sine sider.  En kan og fylle ut skjemaene på papir, da skal de sendes til Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO.  Ønsker dere papirutgaven av skjemaene finnes disse neders på denne siden.  Folkeregisteret skriver ut en prøvingsattest som viser at alt det juridiske er i orden. Denne attesten er gyldig i 4 måneder.

Husk å krysse av på skjemaet nederst at attesten skal sendes til Hå kyrkjekontor, Ånestadvegen 12, 4360 VARHAUG. Om attesten kommer direkte til deg selv, må du ta ansvar for å levere den til kirkekontoret.

Etter vigselen sender folkeregisteret ut vigselsattest.

Deltagelse under vielsen:

Det er anledning til at bryllupsgjester kan delta med musikalske innslag, tekstlesning, andre passende kulturelle innslag eller lignende. Dette avtales med presten i vielsessamtalen. Organistene spiller gjerne til solosang etc (levende musikk er å foretrekke framfor playback). Avtal øvingstid direkte med organisten i god tid.

Sangark og pynting:

Dere er selv ansvarlige for å få trykket sangark og eventuell pynting av kirken. Dørene åpner en time før vielsen starter, så pynting må gjøres da. Salmebøker i kirken kan brukes om ønskelig.

Viktig på vigselsdagen:

FORLOVERE og eventuelt BRUDGOM (når brudeparet ikke går inn samme) må være på plass i kirken senest 10 min før vielsen starter. BRUDEN og BRUDGOM/FAR/LEDSAGER møter i våpenhuset (hovedinngang) senest 5 minutt før vielsen (da det ringes i 5 minutter etter at bruden er kommet). Kirketjener vil da ta i mot dere, og være behjelpelig med kjole og åpning av dører.

Lykke til med forberedelsene!

Nyttige skjema:
Skjema: Erklæring om skifte
Skjema: Erklæring frå brurefolka
Skjema: Forlovererklæring
Skjema: Melding om namneendring
Mal - Vigselliturgi
Bryllupssalmar
Skriftlesingar ved vigsel
Teikningar Ogna Kyrkje

Tilbake