Koster det noko?


Når eit av brudeparet er medlem av Den norske kyrkja og buset eller oppvaksen i kommunen, er det gratis å gifta seg i kyrkja. Viss ingen i brudeparet er medlem av Den norske kyrkja eller har tilknyting til kommunen, må dei betala for både leige av kyrkja/kapellet, og for prest og organist (om ikkje brudeparet sjølv skaffar og betaler for organist/prest.)

Rekning for prestetenesta vert sendt frå Stavanger bispedømmeråd. Rekninga for organist, kyrkjetenar og kyrkja/kapellet vert sendt frå Hå kyrkjelege fellesråd.

Desse satsane gjeld:

Leigesatser for vigsel Kyrkje (inkl. kyrkjetenar) Organist
Ogna kyrkje 3.000,00 1.800,00
Varhaug kyrkje 3.000,00 1.800,00
Nærbø kyrkje 3.000,00 1.800,00
Nærbø gamle kyrkje 3.000,00 1.800,00
Varhaug kapell 2.000,00 Ingen organist

Prest: Bispedømmet sender eigen faktura. 

Tilbake