Musikk


Det er vanleg med orgelmusikk til inn-og utgang i kyrkja, og 2-3 salmar er vanleg i kyrkja. Høyr med organisten viss de treng forslag til dette.

I seinare tid ser me at nokon om ynskjer å ha musikk avspelt frå tlf i kyrkja. Det er då brudeparet sjølv som er ansvarleg for å stilla med dette verktøyet, og må sjølv ta med dette til kyrkja samt overgang, slik at «mini-jack» kan tilkoblast. De må og ha ein eigen person som kan skru av og på. (Tips: høyr om ein av gjestene kan væra behjelpeleg) Kyrkjetenar styrer lyden, men ikkje ved inngang eller utgang pga er då opptatt nede med opning av dørene. Sørg for at musikken som skal brukast er ferdig nedlasta, og at tlf står i flymodus. Musikken som skal brukast må godkjennast av organisten.

Viss de vil ha med solist, og organisten skal væra akkompagnatør må notene sendast organisten i svært god tid. Og viss de treng mikrofon til solist o.l må kyrkjekontoret få beskjed om dette før vigsel.

NB! Det er ikkje lydanlegg, eller noko instrument i Varhaug kapell.

Tilbake