Kyrkjevalet 2023


Valgresultater

Valgresultatet er publisert med forbehold om godkjenning i valgstyret/valgrådet. Endelig godkjent valgresultat vil foreligge senest 22. september 2023

 

Nærbø sokneråd

Marianne Bjorland

551 stemmer

Svein Jarle Åbrekk

534 stemmer

Henrik Harbo

521 stemmer

Anne Fløysvik

494 stemmer

Karen-Elise Gilje Fossen

489 stemmer

Kirsten Refsnes

463 stemmer

Håkon Høyland

461 stemmer

Njål Nærland

449 stemmer

   

Varamedlemmer Nærbø sokneråd

 

Arnstein Njærheim

447 stemmer

Arne Reime

435 stemmer

Rut Høllesli

413 stemmer

Elisabeth Bergsagel Garpestad

423 stemmer

Bodil Sønsteby Hiim

426 stemmer

 

Varhaug sokneråd

Elsa Siqveland

764 stemmer

Rannveig Rugland Haugstad

682 stemmer

Solvor Rasmussen

681 stemmer

Reidar Varhaug

676 stemmer

Ingar Auklend

668 stemmer

Ståle Ånestad

667 stemmer

   

Varamedlemmer Varhaug sokneråd

 

Inger Varhaug

635 stemmer

Peter Vagle

632 stemmer

Anne Jorunn Aarsland

626 stemmer

Turid Stavnem Høynes

621 stemmer

 

Ogna sokneråd

Liv Blindheim

226 stemmer

Liv Bergljot Lende Olsen

217 stemmer

Jonas Sveinsvoll

200 stemmer

Ivar Jaarvik

196 stemmer

   

Varamedlemmer Ogna sokneråd

 

Aslaug Oltedal

191 stemmer

Laila Arnesen

189 stemmer

Otto Mæland

176 stemmer

 

For andre resultater frå kyrkjevalget - gå inn på kirkevalg.no

 

Tilbake