Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Bygdadagen avlyst


 

Grunnet omstendighederne rundt korona pandemien må desverre bygdadagen avlyses.

Tilbake