Alle rettigheter 2020 Hå kyrkjelege fellesråd

Kyrkjevalet 2019


Måndag 9. september er det kyrkjeval.  

 

Det er råd å førehandsstemma på Varhaug og Ogna kyrkjekontor, Ånestadvegen 12, frå tysdag 13. august til torsdag 5. september mellom kl. 09.30 og 13.30.

Kandidatinformasjon til sokneråda finn du på desse sidene:
Nærbø sokneråd
Varhaug sokneråd
Ogna sokneråd

Kandidatinfomrajon om kandidatane til bispedømmerådsvalet finn du på desse sidene:
Nominasjonskomiteens liste
Bønnelista
Åpen folkekirke

Er du usikker på om du har stemmerett kan du sjekka dette her.

Godt val!

Tilbake