Alle rettigheter 2019 Hå kyrkjelege fellesråd

Hele Rogaland rydder


Kyrkja i Hå rydder også.

 

Torsdag 2. mai har NRK aksjonen "Hele Rogaland rydder".
Kyrkja i Hå vil og væra med å rydda! 

Det er mykje søppel som ligg i området rundt Varhaug gamle kyrkjegard, og derfor vil me slå til med ein sosial ryddeaksjon her.

2. mai stiller me med kaffi og vafler kl. 12 til 14 på Varhaug kapell. 

Kom ned for ei sosial ryddeøkt med litt attåt.  

Jæren Friluftsråd har gitt oss hansker og søppelsekker.  

Håper me ser deg der :-)

Tilbake