Alle rettigheter 2019 Hå kyrkjelege fellesråd

E-post


Vi har utfordringer med å motta e-post.

 

Vi har skiftet IT leverandør og fått nye e-post adresser.

Desverre har vi siden fredag 29. mars kl. 12.00 hatt problemer med å motta e-post sendt til de gamle adresser - @haa.kyrkja.no.

Har du sendt oss en e-post til den gamle adresse, ber vi deg derfor om å sende e-posten igjen til våre nye e-post adresser.

E-post til Hå kyrkjelege fellesråd sendes fremover til post@hakyrkja.no
E-post til Kyrkjevergen sendes fremover til kyrkjeverge@hakyrkja.no

De nye epost adresser til ansatte finnes under kontakt

Torsdag 4. april 2019. Problemet skal nå være rettet. Tidligere sendte mail har dog ikke kommet frem, og vi ber derfor om at de blir sendt igjen.

Tilbake